Εγκαταστάσεις

Ο όμιλος Automotivo διαθέτει δύο αδειοδοτημένες κάθετες μονάδες, στελεχωμένες με πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα μέσα, όπως ειδικό λογισμικό όπου τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων για κάθε όχημα.

Automotivo Χαλάνδρι

Λ.Κηφισίας 278 Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32
+30 2106817447
sales3@automotivo.gr
service4@automotivo.gr
info@automotivo.gr

Automotivo Γέρακας

Καστοριάς 15 Γέρακας, Τ.Κ. 153 44
+30 2106618686
sales2@automotivo.gr
service1@automotivo.gr
info@automotivo.gr
Copyright © 2021 Automotivo.gr | Powered by  Serverigos
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram