Μήνυμα προέδρου

O όμιλος Automotivo εδώ και 30 χρόνια διανύει μία θετική πορεία στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας διαμορφώσαμε τα χαρακτηριστικά και τα θεμέλια, πάνω στα οποία δουλεύουμε για την ισχυροποίηση μας.

Με συστηματική προσπάθεια επιδιώκουμε τη βελτίωση της λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας, τόσο της Automotivo, όσο και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου. Αναζητούμε καθημερινά τους τρόπους και τα μέσα ώστε να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες, οι οποίοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους εδώ και 30 χρόνια.

Ο όμιλος Automotivo διακατέχεται από ένα σύνολο αξιών, που διέπουν όλες τις λειτουργίες του και τις οποίες έχουν ενστερνισθεί όλοι οι εργαζόμενοι μας. Η επιτυχημένη πορεία μας οφείλεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης υποστηρίζει τις εταιρικές μας αξίες και τους στόχους μας.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε έργα βελτίωσης των μονάδων λειτουργίας μας, με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, δημιουργία κάθετων δομών εξυπηρέτησης πελατών, εντατικοποίηση των ελέγχων ποιότητας στη συντήρηση οχημάτων.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Θωμάς Τρομπούκης
Copyright © 2021 Automotivo.gr | Powered by  Serverigos
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram