Renaulution: Το νέο πλάνο στρατηγικής του Groupe Renault

Renaulution: Το νέο πλάνο στρατηγικής του Groupe Renault

Ο CEO του Renault Groupe παρουσιάζει τη νέα στρατηγική Renaulution, σε μία νέα προσέγγιση με στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αξίας από τα προϊόντα.

Το στρατηγικό πλάνο που παρουσίασε ο CEO του Groupe Renault είναι δομημένο σε 3 φάσεις, οι οποίες εκκινούν παράλληλα:

 • «Ανάκαμψη» (“Resurrection”), με στόχο υλοποίησης μέχρι το 2023, φάση η οποία εστιάζει στη ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την βελτίωση της ρευστότητας,
 • «Ανανέωση» (“Renovation”), με στόχο υλοποίησης μέχρι το 2025, φάση στην οποία περιλαμβάνεται μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη γκάμα προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας της μάρκας,
 • «Επανάσταση»(“Revolution”), από το 2025 και μετά, φάση η οποία αφορά στη μετάλλαξη του επιχειρηματικού μοντέλου με προσανατολισμό στην τεχνολογία, την ενέργεια και την κινητικότητα. Στόχος είναι το Groupe Renault να καταστεί πρωτοπόρο στην δημιουργία αξίας κατά τη νέα εποχή κινητικότητας.

Το πλάνο Renaulution είναι σχεδιασμένο να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα του Groupe Renault ως εξής:

 • Εξελίσσοντας περαιτέρω το στρατηγικό πλάνο 2ο22 (*1), επιδιώκει ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω νέων μεθόδων μηχανικής και παραγωγής, με στόχους τον περιορισμό του σταθερού κόστους και τη βελτίωση του μεταβλητού κόστους σε παγκόσμια κλίμακα,
 • Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Groupe καθώς και την ηγετική του θέση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη,
 • Στηριζόμενο στη Συμμαχία για τον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων, των επιχειρηματικών λύσεων καθώς και της τεχνολογικής κάλυψης,
 • Επιταχύνοντας την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση και τη διαχείριση των δεδομένων,
 • Ενισχύοντας την κερδοφορία μέσω 4 διαφοροποιημένων επιχειρηματικών μονάδων που βασίζονται σε ισχυρές μάρκες, με επίκεντρο τον πελάτη και τις αγορές.

Το πλάνο Renaulution θα υλοποιηθεί μέσω μίας νέας οργανωτικής δομής:

Η κάθε μια επιμέρους λειτουργική δραστηριότητα του πλάνου, με το τμήμα μηχανικής στην πρώτη γραμμή, είναι υπεύθυνη για την ανταγωνιστικότητά της, το κόστος και το χρόνο που θα χρειαστεί για το λανσάρισμα των προϊόντων της κάθε μάρκας. Κάθε μάρκα, μέσω μιας καθετοποιημένης οργανωτικής δομής, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κερδοφορίας της.

Με βάση αυτή την οργανωτική δομή που έχει ως στόχο την επίτευξη αξίας, η εταιρεία δεν θα αξιολογεί πλέον την απόδοσή της σε μερίδια αγοράς και πωλήσεις, αλλά με βάση την κερδοφορία, τη δημιουργία ρευστότητας και την απόδοση των επενδύσεων.

Το Groupe Renault καθορίζει νέους οικονομικούς στόχους:

 • Μέχρι το 2023, το Groupe στοχεύει να ξεπεράσει το 3% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, να εξασφαλίσει περίπου 3 δισ. ευρώ σωρευτικών λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών (*2) από τη επιχειρηματική δραστηριότητα των αυτοκινήτων (κατά την περίοδο 2021-23) και να περιορίσει τις επενδύσεις (Έρευνα και Τεχνολογία, και Κεφαλαιουχικές Δαπάνες R&D και capex -) περίπου στο 8% των εσόδων,
 • Μέχρι το 2025, το Groupe στοχεύει να ξεπεράσει το 5% του συνολικού λειτουργικού περιθωρίου κέρδους, να εξασφαλίσει περίπου 6 δισ. ευρώ σωρευτικών ελεύθερων ταμειακών ροών (*2) από τη επιχειρηματική δραστηριότητα των αυτοκινήτων (κατά την περίοδο 2021-25) και να βελτιώσει το δείκτη ROCE (Δείκτης Απόδοσης Απασχολούμενων - Επενδυμένων Κεφαλαίων - Return on Capital Employed - ROCE) (*3) κατά τουλάχιστον 15 μονάδες, σε σύγκριση με το 2019.

Το πλάνο «Renaulution» θα διασφαλίσει τη βιώσιμη κερδοφορία, παραμένοντας πιστό στη δέσμευσή του Groupe Renault για μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, μέχρι το 2050.

(*1) Το πλάνο 2o22 της μείωσης του σταθερού κόστους, κατά περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 2020.

(*2) Λειτουργικές διαθέσιμες ταμειακές ροές αυτοκινήτων: ταμειακές ροές μετά από τόκους και φόρους (εξαιρουμένων των μερισμάτων που ελήφθησαν από εισηγμένες εταιρείες) μείον τις απτές και άυλες επενδύσεις εκτός των διαθεσίμων +/- των αλλαγών των απαιτήσεων των κεφαλαίων κίνησης.

(*3) ROCE= λειτουργικό κέρδος αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της AVTOVAZ) * (1- μέσος φορολογικός συντελεστής) / (PP&E + άυλα περιουσιακά στοιχεία + χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - επενδύσεις σε RCI / Nissan / Daimler + WCR)

Ο κ. Luca de Meo, CEO του Groupe Renault, δήλωσε: «Το πλάνο Renaulution αφορά στη αλλαγή προσανατολισμού ολόκληρης της εταιρείας, από τον όγκο πωλήσεων, στη δημιουργία αξίας. Πολύ περισσότερο από μια απλή ανανέωση, πρόκειται για μια βαθιά μεταμόρφωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Έχουμε δημιουργήσει σταθερές και υγιείς βάσεις για την απόδοσή μας. Έχουμε βελτιώσει τις δραστηριότητές μας, ξεκινώντας από τον τομέα της μηχανικής, προσαρμόζοντας το μέγεθός μας όταν απαιτείται, με ανακατανομή των πόρων μας σε προϊόντα και τεχνολογίες υψηλής αποδοτικότητας.

Αυτή η βελτιστοποίηση της απόδοσης θα τροφοδοτήσει τη μελλοντική μας γκάμα, προκειμένου να είναι τεχνολογικά αναβαθμισμένη, εξηλεκτρισμένη και ανταγωνιστική. Και αυτό θα τροφοδοτήσει τη δύναμη των μαρκών μας, ώστε η κάθε μία να έχει τη δική της ξεκάθαρη και διαφοροποιημένη περιοχή ευθύνης, με στόχο την κερδοφορία και την ικανοποίηση των πελατών της. Θα μεταλλαχθούμε από μια εταιρεία αυτοκινήτων που αξιοποιεί την τεχνολογία, σε μια εταιρεία τεχνολογίας που κατασκευάζει αυτοκίνητα, αντλώντας τουλάχιστον το 20% των εσόδων μας από την εκμετάλλευση των υπηρεσιών, των δεδομένων και την διάθεση ενέργειας, έως το 2030.

Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με σταθερότητα, στηριζόμενοι τόσο στα πλεονεκτήματα αυτής της μεγάλης εταιρείας, όσο και στις δεξιότητες και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Το Renaulution είναι ένα εσωτερικό στρατηγικό πλάνο το οποίο θα εξελίξουμε και του οποίου την επιτυχία θα επιδιώξουμε με τον ίδιο τρόπο που το σχεδιάσαμε, δηλαδή με συλλογικότητα».

 

Το πλάνο «Renaulution» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θεμελιώδη στοιχεία:

 1. Επιτάχυνση της αποτελεσματικότητας των τμημάτων, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητάς τους, τα κόστη, τον χρόνο εξέλιξης και τον χρόνο μέχρι το λανσάρισμα (time-to-market) του εκάστοτε προϊόντος.
 2. Αποτελεσματικότητα στην διαδικασία εξέλιξης και παραγωγής, ταχύτητα και απόδοση, στοιχεία που υποστηρίζονται από τη Συμμαχία:
 • Εξορθολογισμός του αριθμού των πλατφορμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από 6 σε 3 (με το 80% της παραγωγής του Groupe, να στηρίζεται σε 3 πλατφόρμες της Συμμαχίας) αλλά και των κινητήρων (από 8 σε 4 κατηγορίες κινητήρων)
 • Όλα τα μοντέλα που θα λανσαριστούν και θα στηρίζονται σε υπάρχουσες πλατφόρμες, θα βρίσκονται στην αγορά σε λιγότερο από 3 χρόνια.
 • Εξορθολογισμός του όγκου παραγωγής, από τα 4εκ. units το 2019 σε 3.1εκ. units το 2025 (Harbour standard)
 • Επανασχεδιασμός της αποτελεσματικότητας των προμηθευτών μας
 1. Επαναπροσδιορισμός του προσανατολισμού των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Groupe σε αγορές με υψηλό περιθώριο κέρδους: κυρίως στη Λατινική Αμερική, στην Ινδία και στην Κορέα, ενδυναμώνοντας παράλληλα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αγορές όπως η Ισπανία, το Μαρόκο, η Ρουμανία, η Τουρκία και αυξάνοντας τις συνέργειες με τη Ρωσία.
 2. Ενδελεχής και αυστηρός έλεγχος του κόστους:
 • Μείωση του σταθερού κόστους: Το σχέδιο 2o22, που εφαρμόστηκε το Μάιο του 2020, επεκτάθηκε έως το 2023 ώστε να ανέβει τα 2,5 δισ. ευρώ και να στοχεύσει τα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2025 (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του σταθερού κόστους σε μεταβλητό)
 • Μεταβλητά κόστη: 600€ μείωση ανά όχημα, έως το 2023
 • Μείωση των επενδύσεων (R&D και Capex -) από περίπου το 10% των εσόδων σε κάτω του 8% έως το 2025.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών θα ενδυναμώσουν την θέση του Groupe και θα μειώσουν την επίτευξη του νεκρού σημείου (ισοσκελισμός εσόδων - εξόδων - break-even) κατά 30% έως και το 2023.

 1. Τέσσερεις επιχειρηματικές ενότητες με διαφοροποιημένη ταυτότητα και ξεχωριστή θέση στην αγορά. Αυτό το καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο θα διαμορφωθεί μέσα από ένα εξισορροπημένο και πιο κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο με 24 λανσαρίσματα μέχρι το 2025 - τα μισά από τα οποία θα βρίσκονται στις κατηγορίες C/D - και τουλάχιστον 10 αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV).

Αυτή η καινούρια, προσανατολισμένη στη δημιουργία αξίας, οργάνωση και η επιθετική στρατηγική που θα εφαρμοστεί μέσω του Renaulution, θα οδηγήσει σε βελτιωμένο τιμολογιακό καθεστώς και βελτιστοποιημένο product mix.

 

 • Renault, La nouvelle Vague («Το νέο Κύμα»)

Η μάρκα θα εκσυγχρονιστεί περαιτέρω, υιοθετώντας καινοτόμες στρατηγικές, εντός και εκτός του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως παραδείγματος χάρη, στις κατηγορίες υπηρεσιών ενέργειας, τεχνολογίας και κίνησης.

Παράλληλα, η μάρκα θα κάνει ένα update στο mix των προϊόντων της καταλαμβάνοντας επιθετική στρατηγική θέση στο segment C, ενισχύοντας το car business ranking της στην Ευρώπη, αλλά και εστιάζοντας σε κερδοφόρα προϊόντα και σε αγοραστικά κανάλια νευραλγικών αγορών, όπως της Λατινικής Αμερικής και της Ρωσίας.

Στο πλάνο Renaulution, η Renault θα επιχειρήσει να στηριχθεί στα ισχυρά πλεονεκτήματα του Groupe:

 • Καινοτομία στην ηλεκτροκίνηση μέχρι και το 2025, μέσω των παρακάτω θεμελιωδών δράσεων:
 • Σχέδιο “Ηλεκτρικός πόλος” (Electric Pole), με βάση, κατά πάσα πιθανότητα, στη Βόρεια Γαλλία, την περιοχή με τη μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων του Groupe παγκοσμίως,
 • Δημιουργία κοινοπραξίας υδρογόνου που θα καταπιάνεται με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από τις κυψέλες καυσίμου μέχρι και τα αυτοκίνητα,
 • Μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών “Περισσότερο Πράσινο” στην Ευρωπαϊκή ήπειρο,
 • Τα μισά μοντέλα που θα λανσαριστούν στην περιοχή της Ευρώπης θα είναι καθαρά ηλεκτροκίνητα, με υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε σύγκριση με τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης,
 • Έντονη παρουσία στην αγορά υβριδικών οχημάτων, με το 35% του μείγματος των μοντέλων να είναι υβριδικά.
 • Εμπνευστής οικοσυστήματος υψηλής τεχνολογίας: Σκοπός της Renault είναι να παίξει καθοριστικό ρόλο σε θεμελιώδεις τεχνολογικούς τομείς, από τη διαχείριση μεγάλου όγκου  δεδομένων μέχρι και την κυβερνοασφάλεια, μέσω του εκδημοκρατισμού του Software ή αλλιώς του σχεδίου "Software République"
 • Ηγέτης στην κυκλική οικονομία με ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV) και υπηρεσίες ενέργειας, μέσω του εργοστασίου κυκλικής οικονομίας στο Flins (Γαλλία).

 

 • Dacia & Lada. Όλα, απλά.

Η Dacia, θα διατηρήσει τη διαχρονική ταυτότητα της, αλλά με έναν αέρα φρεσκάδας μέσω του Renaulution, ενώ η Lada θα εξακολουθεί να προσφέρει προσβάσιμα και ανθεκτικά προϊόντα, με βάση αποδεδειγμένες τεχνολογίες που στοχεύουν τους «έξυπνούς» αγοραστές, σπάζοντας ταυτόχρονα το προϊοντικό κατεστημένο της κατηγορίας C.

 • Υπερ-αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα:
 • Σχεδιασμός που βασίζεται στον εξορθολογισμό του κόστους (Design-to-cost)
 • Βελτιστοποιημένη απόδοση: από τις 4 πλατφόρμες σε 1, από τους 18 κατηγορίες αμαξώματος σε 11, αύξηση του μέσου όρου παραγωγής από τις 0,3 εκ. μονάδες/πλατφόρμα, σε 1,1 εκ. μονάδες/πλατφόρμα.
 • Ανανεωμένη και ανταγωνιστική γκάμα, με γενναίο «άνοιγμα» στην κατηγορία C:
  • Λανσάρισμα 7 μοντέλων μέχρι το 2025, τα 2 από αυτά στην κατηγορία C
  • Αναβίωση εμβληματικών μοντέλων
  • Αποτελεσματικότητα στην μείωση του Cο2: Αξιοποίηση των τεχνολογιών του Groupe (κινητήρες υγραερίου και βενζίνης LPG και για τις δύο μάρκες, τεχνολογία E-Tech για την Dacia)
 • Alpine

Κάτω από την brand ομπρέλα Alpine θα συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα Alpine, τα μοντέλα της Renault Sport και το τμήμα Renault Sport Racing, όλα σε έναν ανανεωμένο, ολοκληρωμένο, λιτό και έξυπνο σχεδιασμό, ταγμένο στην ανάπτυξη μοναδικών και πρωτοποριακών σπορ αυτοκινήτων.

 • Το σχέδιο Renaulution προβλέπει πλάνο εξέλιξης 100% ηλεκτροκίνητων προϊόντων, που εξυπηρετούν την επέκταση της μάρκας με τους παρακάτω τρόπους:
  • Χρησιμοποιώντας την οικονομία κλίμακας και τις δυνατότητες του Groupe Renault, αλλά και της Συμμαχίας, με πλατφόρμες CMF-B & CMF-EV, τις μονάδες παραγωγής σε διεθνές επίπεδο, έναν ισχυρό τομέα προμηθειών, το διεθνές δίκτυο διανομής και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες της RCI Bank and Services, που όλα τους εξασφαλίζουν τη βελτιστοποιημένη ανταγωνιστικότητα στα θέματα κόστους.
  • Με τη Formula1 να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με ανανεωμένη τη δέσμευση για την κατάκτηση του τίτλου.
  • Με την ανάπτυξη ενός νέου σπορ μοντέλου, σε συνέργεια με τη Lotus.
  • Στόχος του Renaulution παλινόρθωση της κερδοφορίας μέχρι και το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
 • Mobilize. Πέρα από την αυτοκίνηση.

Αυτή η νέα μονάδα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων, κερδοφόρων τομέων, αξιοποιώντας τον όγκο των δεδομένων, τις νέες μορφές μετακίνησης και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια προς όφελος του καταναλωτή, με απώτερο στόχο την επίτευξη άνω του 20% των εσόδων του ομίλου, έως το 2030. Το στρατηγικό όραμα Mobilize θα δώσει τη δυνατότητα στο Groupe Renault να μεταβεί ταχύτερα σε μία νέα πραγματικότητα μετακινήσεων, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες σε άλλες μάρκες, αλλά και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

 • Η επιχειρηματική μονάδα Mobilize έχει 3 αποστολές:
  • Περισσότερος χρόνος αξιοποίησης του αυτοκινήτου (μέχρι ώρας είναι κατά 90% εν αχρηστία),
  • Καλύτερη διαχείριση της υπολειμματικής αξίας,
  • Στόχος το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
 • To Reanaulution θα εισάγει μια μοναδική, προσιτή και χρηστική υπηρεσία:
  • Οχήματα σχεδιασμένα για 4 συγκεκριμένες χρήσεις: 2 για κοινή χρήση (car sharing), ένα για χαλάρωση, ένα για κοντινές παραδόσεις (last-mile),
  • Καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης (συνδρομή, χρονο-μίσθωση, pay-as-you-go),
  • Αποκλειστική πλατφόρμα δεδομένων, υπηρεσιών και λογισμικού,
  • Νέες υπηρεσίες συντήρησης και ανακατασκευής (Re-Factory)

Η ομάδα της Automotivo είναι πολύ περήφανη που αποτελεί μέρος αυτής της τόσο ρηξικέλευθης προσπάθειας Renaulution. Πέρασε κι εσύ από τις εκθέσεις της Automotivo και βίωσε την εμπειρία της άριστης εξυπηρέτησης και της τεχνογνωσίας από τους ειδικούς μας, σε ότι αφορά το Renault ή το Dacia σου. Η Renault και η Automotivo στρέφουν το βλέμμα στο μέλλον και σε περιμένουν να ανακαλύψεις τι αυτό σου επιφυλάσσει.


Copyright © 2021 Automotivo.gr | Powered by  Serverigos
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram